Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Agenda Digital convoca la subhasta de la banda de freqüències per al 5G

El passat 25 de maig, el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital va convocar la subhasta de la banda de freqüències 3,6-3,8 GHz, en la qual es desenvoluparà la nova tecnologia de comunicacions mòbils 5G.

Els operadors interessats podran presentar les seves sol·licituds per participar en la subhasta fins al 29 de juny de 2018.

Pots llegir la nota de premsa completa fent clic aquí

Pots consultar el BOE l’Ordre ETU/531/2018, de 25 de maig, per la qual s’aprova el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’atorgament per subhasta de concessions d’ús privatiu de domini públic radioelèctric en la banda de 3600-3800 MHz i es convoca la corresponent subhasta fent clic aquí

 

 

 

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram