Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Ajudes programa ÚNICO

El passat 17 de novembre, es van publicar al BOE un conjunt de normes rellevants per al sector de les Telecomunicacions:

  • Programa ÚNICO – Serveis públics (C15, I2). Reial decret 987/2021, de 16 de novembre pel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajudes per a l’execució de diverses accions de reforç de connectivitat en centres públics de referència. Dotació pressupostària de: 24.480.000 €.
  • Programa ÚNICO – Indústria i empreses (C15, I2). Reial decret 988/2021 de 16 de novembrepel qual s’aprova la concessió directa d’ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l’execució de diverses accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístic. Dotació pressupostària de: 10.246.500 €.
  • Programa ÚNICO – Bono Social (C15, I3). Reial decret 989/2021, de 16 de novembrepel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajudes per a l’execució del programa d’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables. Dotació pressupostària de: 2.724.960 €.
  • Programa UNICO – Edificis (C15, I4). Reial decret 990/2021, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la concessió directa d’ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l’execució de diverses actuacions de millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis. Dotació pressupostària de: 12.328.800 €.

De tots ells us volem destacar el programa UNICO – Edificis, destinat a l’adaptació de les instal·lacions de telecomunicacions en els edificis construïts abans de l’any 2000 i el UNICO – Indústria i empreses, destinat a dotar de banda ampla ultraràpida als polígons industrials i centres logístics que manquen d’ella.

A Catalunya els procediments per poder accedir a aquestes ajudes han de ser establerts per la Generalitat que, en breu, esperem la seva publicació. I des de Feceminte estem en contacte amb la Generalitat per al seguiment dels processos a seguir per a la sol·licitud de les ajudes, fent les aportacions que com a sector considerem convenients.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram