Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

CNMC: Els principals operadors en els mercats de telefonia fixa i mòbil

Com cada any, el passat 15 de novembre, la CNMC va publicar la relació dels operadors que es consideren principals en els mercats de telefonia fixa i mòbil en la resolució OP/DTSA/022/21.

Operadors principals telefonia fixa:

Operadors principals telefonia mòbil:

Per a la delimitació de la quota de mercat dels operadors dels mercats de telefonia fixa i mòbil, s’han tingut en compte les dades corresponents a l’exercici global de 2020 (Informe econòmic-sectorial de les telecomunicacions i del sector audiovisual aprovat per la CNMC publicat al juliol de 2021).

D’altra banda, s’ha utilitzat el criteri del nombre de línies dels abonats corresponents als serveis telefònics fix i mòbil, per ser el paràmetre que més fidelment reflecteix la participació real d’un operador en els mercats nacionals de telefonia fixa i mòbil.

A més, s’han agregat les quotes dels diferents operadors del mateix grup empresarial, una vegada analitzada la situació de diferents operadors (tenint en compte les diferents operacions d’adquisició, concentració, fusió, etc.)

Consulta la resolució – OP-DTSA-002-21

Consulta la seva publicació al BOE

NOTA:
Aquesta llista es publica anualment per complir amb les obligacions i limitacions contingudes en l’article 34 del RD-Llei 6/2000 que estableix, entre altres coses, una sèrie de limitacions a determinats accionistes que estiguin presents, directament o indirectament, en dos o més operadors de cada mercat per evitar que els dits accionistes puguin prendre decisions que generin efectes anticompetitius al mercat.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram