Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Prestació del servei universal de 2023-2024 i finançament del 2019

Telefònica d’Espanya, S.A.U serà l’empresa designada de manera directa per a la prestació dels elements del servei universal de telecomunicacions, en quedar deserta la licitació pública convocada el desembre de 2022. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha publicat un informe emès a petició de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals (SETID), que analitza aquesta designació. (IPN/CNMC/003/23).

Elements del servei universal

Solament formaran part del servei universal el servei d’accés adequat i disponible a internet de banda ampla a través d’una connexió fixa, així com els serveis de veu que es proveeixen a través d’aquesta connexió subjacent fixa. Per primera vegada s’estableix que el servei d’accés a internet haurà de suportar un conjunt mínim de serveis i que la velocitat mínima d’accés a internet haurà de ser de 10 Mbit per segon en sentit descendent.

19 operadors finançaran el servei universal telco de 2019

Així mateix, La CNMC ha aprovat el repartiment del cost net del servei universal de telecomunicacions que d’acord amb la Llei General de Telecomunicacions, han de contribuir a finançar tots aquells operadors amb ingressos de comunicacions electròniques superiors a 100 milions d’euros.

Telefònica va ser l’operador obligat en l’exercici 2019 a la prestació dels serveis integrants del servei universal de telecomunicacions. La CNMC calcula anualment el cost per a i les contribucions dels diferents operadors, establint que per al 2019, un total de dinou operadors han de contribuir al Fons Nacional del Servei Universal, que es va elevar a 6,89 milions d’euros.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram