Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

La CNMC publica l’actualització de l’oferta MARCo

La CNMC millora les condicions perquè els operadors alternatius puguin desplegar xarxes de nova generació en les infraestructures de Telefònica.

La CNMC ha publicat l’actualització de l’oferta MARCo per millorar l’accés a conductes i pals, i amb això el desplegament de xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat (OFE/DTSA/001/22).

L’oferta MARCo regula l’accés a les infraestructures d’obra civil de Telefònica (conductes, registres, arquetes, pals), que són imprescindibles per al desplegament de noves xarxes de fibra òptica per part dels competidors de Telefònica.

Entre les actualitzacions que la CNMC ha introduït en la nova oferta MARCo destaca, la millora dels avisos en cas de modificacions del traçat de les infraestructures (per obres d’un Ajuntament, per exemple). Fins ara, Telefònica havia d’avisar els operadors amb temps suficient, però només els havia de facilitar les dades de contacte del personal tècnic de Telefònica per a la coordinació dels treballs. Amb la modificació que ara s’aprova, Telefònica, en el termini màxim d’una setmana, haurà de facilitar als operadors directament les dades de contacte de l’entitat adjudicatària de l’obra perquè els operadors puguin gestionar també la instal·lació de conductes propis en els trams afectats.

També s’ha incorporat a l’oferta un nou tipus de pals (de polièster reforçat amb fibra de vidre), com substituts dels pals de fusta quan aquests hagin de ser canviats o s’hagin d’instal·lar per a noves esteses. Aquests nous pals eviten el tractament extern que s’ha de donar als pals de fusta per dotar-los de resistència a la intempèrie, ja que el producte emprat per a aquest fi es considera cancerigen.

A més, se simplifica la facturació mensual per les escomeses instal·lades en pals, establint un preu mensual mitjà per escomesa instal·lada (un valor únic, vàlid per a qualsevol escomesa, amb independència del nombre de pals ocupats). 

L’actualització de la informació sobre prevenció de riscos laborals i la compartició de les infraestructures de tipus tritub soterrat per a tots els operadors que ho demanin són altres aspectes que s’actualitzen en l’oferta MARCo. 

Les noves especificacions hauran d’estar implementades en el termini de 6 mesos; si bé les que no requereixen desenvolupaments informàtics s’hauran d’implantar ja en el termini de dos mesos.

 

Font: nota de premsa publicada per la CNMC, 12/06/2022.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram