Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Què són els cables de fibra òptica antiflama?

Els cables de fibra òptica antiflama, a més de no propagar el foc al llarg de la instal·lació, tenen un comportament especialment tenaç davant d’aquest, sent capaços d’assegurar la continuïtat del senyal en presència de foc prolongat.

Entre les seves aplicacions, destaquen les instal·lacions en vaixells, en atmosferes amb algun risc d’explosió i, molt sovint, en túnels i galeries.

Aquests cables estan dissenyats per complir amb la normativa IEC60331-25 i poden tenir diferents models de construcció, com el de la imatge, amb doble coberta i armadura metàl·lica antirosegadors.

Els exigents assajos als quals se sotmeten tracten d’assegurar la continuïtat del senyal durant un hipotètic incendi i venen regulats per les normes següents:

  • Integritat del circuit amb impacte Test PH-120, Norma EN50200

La prova consisteix a mantenir la integritat del senyal durant 120 minuts.

  • Integritat del circuit Test FE-180/120/90, Norma IEC60331-25

La prova consisteix a mantenir la integritat del senyal durant un temps determinat i s’estableixen 3 nivells 90′, 120′ o 180′ i, per tant, el resultat del test serà FE-90, FE-120 o FE-180.

Aquests assajos, en funció de les exigències de la direcció facultativa del projecte, s’efectuen individualment sobre cada partida de cable subministrada i es duen a terme per un laboratori independent.

El compost antiflama es pot aplicar tant a cables de coberta LSZH o PE com a cables amb diferents models de construcció, com el de la fotografia, que inclou doble coberta i armadura metàl·lica antirosegadors.

Un bon exemple d’aquest tipus de cables de fibra òptica antiflama és el F23fe de Keynet, amb fibres en subconducte central i doble coberta amb armadura metàl·lica.

Departament Tècnic i Prescripció
KEYNET systems

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram