Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions

Barcelona .Entrevista a Guillermo Canal, el director-gerent de Feceminte, Federació Catalana d’Empreses Instal·ladores i Integradores de Telecomunicacions