Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Adhereix-te al Pla d’Acció de Sostenibilitat de Feceminte

Feceminte forma part del conjunt d’entitats que mitjançant la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat està adherida al programa Barcelona + Sostenible

La nostra participació en aquest programa consisteix a elaborar un Pla d’Acció Anual per millorar la sostenibilitat del nostre sector amb una proposta d’actuacions.

Podeu consultar el Pla d’Acció de Sostenibilitat 2019 que hem elaborat per aquest any des de Feceminte i us demanem que us hi adheriu indicant quines actuacions dureu a terme.

Els socis de la ciutat de Barcelona que us adheriu abans del 30 de juny i implementeu alguna/es de les accions que proposem (o altres de pròpies que proposeu) durant l’any, podreu obtenir com a reconeixement els següents beneficis fiscals durant l’any 2020:

  • Reducció del 10% del preu públic del servei municipal de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals del 2020.
  • Si us cal, obtenció d’una Targeta d’usuari per utilitzar en els Punts Verds de Zona amb una bonificació del 50% sobre les tarifes per la prestació del servei de recollida en els Punts Verds de Zona.

Per adherir-vos heu d’emplenar abans del 30 de juny el següent formulari

*Les dades les rep directament la Secretaria Barcelona + Sostenible, i només heu de guardar els correus electrònics de comprovació que rebreu un cop l’empleneu i envieu.
 És important emplenar totes les dades sol·licitades. En el cas que marqueu accions pròpies proposades, expliqueu-les.
Per  a més informació podeu consultar la web del programa Barcelona + Sostenible
Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram