Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Feceminte s’adhereix al Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat

Feceminte forma part de la xarxa d’entitats signant compromeses amb la sostenibilitat de la ciutat de Barcelona, i s’ha adherit al programa Barcelona + Sostenible mitjançant la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

La nostra participació en aquest programa consisteix en elaborar un pla d’acció anual per millorar la sostenibilitat del nostre sector amb una proposta d’actuacions.

Podeu consultar el Pla d’acció de sostenibilitat 2018 que hem elaborat per aquest any des de Feceminte i us demanem que us hi adheriu indicant quines actuacions dureu a terme.

Els socis de la ciutat de Barcelona que us adheriu abans del 30 de juny i implementeu alguna/es de les accions que proposem (o altres de pròpies que proposeu) durant l’any, podreu obtenir com a reconeixement els següents beneficis fiscals durant l’any 2019:

  • Reducció del 10% del preu públic del servei municipal de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals del 2019.
  • Si us cal, obtenció d’una Targeta d’usuari per utilitzar en els Punts Verds de Zona amb una bonificació del 50% sobre les tarifes per la prestació del servei de recollida en els Punts Verds de Zona.

Per adherir-vos heu d’emplenar el següent formulari

*Les dades les rep directament la Secretaria Barcelona + Sostenible, i només heu de guardar els correus electrònics de comprovació que rebreu un cop l’empleneu i envieu.
 És important emplenar totes les dades sol·licitades. En el cas que marqueu accions pròpies proposades, expliqueu-les.
Per  a més informació podeu consultar la web del programa Barcelona + Sostenible

 

 

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram