Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

FECOTEL, membre corporatiu d’UNE

FECOTEL i les seves associacions territorials aposten des de fa temps pel treball de normalització que es realitza des d’UNE, participant en diversos dels seus Comitès Tècnics Normalitzadors, com el 71, el 133 o el 178, i des d’ara ja ho fa com a Membre Corporatiu d’UNE (Associació Espanyola de Normalització).

D’aquesta manera, s’intensificarà el treball que fins ara s’ha fet, a més d’assegurar la presència de FECOTEL i del sector empresarial que representa en els òrgans de govern de l’Associació UNE.

Això suposa que totes les empreses sòcies de les organitzacions territorials que componen FECOTEL, es beneficiïn del coneixement dels treballs en els diferents projectes de normes que els afecta en la seva activitat, i per tant, poder opinar i traslladar les seves inquietuds.

També, comporta una sèrie d’avantatges de la mà d’UNE i AENOR, com per exemple, adquirir les normes UNE amb un descompte del 20%.

Nota: FECOTEL és un òrgan de representació estatal del que Feceminte és soci fundador.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram