Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Incorporació a Planetic

FECOTEL (Federació Coordinadora de Telecomunicacions) com a organització representativa en l’àmbit nacional del sector de telecomunicacions i de la qual Feceminte és membre, s’ha incorporat recentment a la Plataforma tecnològica Espanyola per a l’adopció i difusió de les tecnologies electròniques, de la informació i la comunicació (Planetic).

L’objectiu global de PLANETIC és el foment del desenvolupament, la difusió i l’adopció de les tecnologies electròniques, de la informació i la comunicació, conegudes com a TIC. Aquest objectiu global es pot desglossar en objectius més específics com:

  1. Representació de l’àmbit TIC a Espanya, mitjançant l’aglutinació d’agents acadèmics, industrials i de recerca sota el paraigua de la plataforma. Incloent dins del sector TIC tant agents del món de la micro-nano tecnologia, com de sistemes embeguts o encastats, i tot el relacionat amb les aplicacions informàtiques, desenvolupament de serveis i aplicatiu de comunicacions.
  • Difusió de les tecnologies innovadores disponibles en el sector TIC que poden aportar un valor afegit en altres sectors i, per tant, ajudar a millorar la seva competitivitat i creixement.
  • Definició de reptes de recerca a mig-llarg termini en les diferents àrees temàtiques incloses en la plataforma, alineats amb els plans nacionals i europeus de recerca. Difusió d’oportunitats de finançament on poder desenvolupar aquests reptes.
  • Visibilitat del sector TIC espanyol en l’àmbit europeu i internacional afavorint el coneixement de la tecnologia creada i desenvolupada a Espanya obrint les vies per a la seva posterior adopció fora del nostre país.
Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram