Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Informe econòmic sectorial de les Telecomunicacions i l’Audiovisual 2021

El 29 de juliol de 2022 la CNMC publicava les dades més destacades del sector de les telecomunicacions i l’audiovisual corresponents a l’any 2021 en el seu Informe Econòmic Sectorial Telecomunicacions i Audiovisual. Totes les estadístiques estan disponibles al portal CNMCData.

D’acord amb les dades obtingudes en l’exercici global de 2021, el 15 de setembre, la CNMC va publicar la relació d’operadors considerats principals en els mercats de telefonia fixa i mòbil en la resolució OP/DTSA/001/22.

La CNMC publica anualment la llista d’operadors principals dels mercats de telecomunicacions (els que ostenten les cinc majors quotes dels mercats de referència) per complir amb les obligacions i limitacions contingudes en el RD-Llei 6/2000. Per exemple, i entre altres coses, s’han de respectar limitacions al fet que els accionistes estiguin presents en més d’un determinat percentatge, directament o indirectament, en dos o més operadors de cada mercat, per evitar que puguin prendre decisions que generin efectes anticompetitius en el mercat.

Operadors principals en el mercat nacional de telefonia fixa:

 1. TELEFÒNICA D’ ESPANYA, S.A.U.
 2. VODAFONE ONO, S.A.U.
 3. ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
 4. MÁSMÓVIL IBERCOM, S.A.
 5. COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A.U.

 

Operadors principals en el mercat nacional de telefonia mòbil:

 1. TELEFÒNICA D’ ESPANYA, S.A.U.
 2. ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
 3. VODAFONE ONO, S.A.U.
 4. MÁSMÓVIL IBERCOM, S.A.
 5. DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U.

 

Per a la declaració d’aquests operadors principals s’ha utilitzat el criteri del nombre de línies dels abonats corresponents als serveis telefònics fix i mòbil, per ser el paràmetre que més fidelment reflecteix la participació real d’un operador en els mercats nacionals de telefonia fixa i mòbil. A més, s’han agregat les quotes dels diferents operadors del mateix grup empresarial, una vegada analitzada la situació de diferents operadors (tenint en compte les diferents operacions d’adquisició, concentració, fusió, etc.) i, s’han pres com a referència els mercats nacionals d’ambdós serveis.

D’ altra banda, cal destacar que:

 • Els 4 primers operadors d’aquestes relacions representen el 85% de la quota de mercat de tot el sector.
 • La inversió total en el sector va ascendir a 574 milions d’euros, sent el principal motor de la inversió, com en anys anteriors, el desplegament de xarxes d’accés de nova generació i de xarxes mòbils.
 • Els ingressos minoristes es van mantenir pràcticament estables el 2021, mentre que els ingressos majoristes(corresponents als serveis prestats entre operadors) van créixer un 5,3% respecte a l’any anterior.

 

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram