Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Informe sobre l’Ordre Ministerial per a la subhasta de la banda de 700 MHz

El proppassat 4 de juny informàvem de la publicació en el BOE del 31 de maig de l’Ordre ETD/534/2021, de 26 de maig, per la qual s’aprova el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’atorgament per subhasta de concessions d’ús privatiu de domini. 

En la mateixa notícia també es va fer referència a la publicació el mateix dia 31 de maig de l’informe de la CNMC sobre el Projecte d’Ordre per a la subhasta de l’espectre per a les xarxes 5G, en el qual es posa el desacord amb alguns aspectes importants de l’Ordre publicada.

Des de FECOTEL* s’ha revisat l’Ordre publicada pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i l’informe de la CNM  amb l’objectiu d’elaborar un informe que reculli i expliqui els principals punts de discrepància, així com el propi posicionament.

Podeu accedir a l’informe elaborat per FECOTEL(per accedir a aquesta informació cal estar registrat, inicia sessió)

*FECOTEL és l’òrgan de representació estatal de FECEMINTE (soci-fundador) i de les organitzacions territorials que formen part d’ella.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram