Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Inscripcions

Inscripció per associar-se

Poden formar part de Feceminte tant les empreses legalment constituïdes com els professionals autònoms que desenvolupin la seva activitat, total o parcialment, en l’àmbit de les telecomunicacions. En tots dos casos s’ha de complir amb els requisits legals vigents per al desenvolupament de l’activitat empresarial i, en particular, amb els requerits de la normativa en el camp de les telecomunicacions com, si és el cas, estar registrat (o haver iniciat el procés d’inscripció) en els Registres Professionals d’Instal·ladors de Telecomunicacions o en el Registre d’Operadors de Comunicacions Electròniques de la CNMC.

 


Inscripció d’empresa vinculada

Té consideració d’empresa vinculada a una principal, aquella sobre la qual l’empresa principal exerceix, directament o indirectament, el control o una influència significativa, com quan més del 50% del seu capital estigui controlat per l’empresa principal o pels accionistes d’aquesta. La sol·licitud d’inscripció de les empreses vinculades l’ha de realitzar el representant legal de la principal i la seva incorporació no comportarà cap quota addicional. L’empresa vinculada ha d’estar legalment constituïda i complir amb els requisits legals vigents per al desenvolupament de l’activitat empresarial i, en particular, amb els requerits de la normativa en el camp de les telecomunicacions com, si és el cas, estar registrat (o haver iniciat el procés d’inscripció) en els Registres Professionals d’Instal·ladors de Telecomunicacions o en el Registre d’Operadors de Comunicacions Electròniques de la CNMC.