Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

La CNMC millora les condicions de desplegament dels operadors alternatius de xarxes de nova generació a les infraestructures de Telefònica

La CNMC ha publicat l’actualització de l’oferta MARCO per a millorar l’accés a pals i amb això el desplegament de xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat, especialment en zones de menor densitat poblacional (OFE/DTSA/004/20).

Entre les actualitzacions que la CNMC ha introduït en la nova oferta MARCO destaca, per exemple, la inclusió d’un procediment ràpid per al desplegament de la xarxa de dispersió (escomeses dels clients) en pals.

També s’ha incorporat a l’oferta un annex que descriu el mètode de càlcul que aplica Telefònica per a analitzar la viabilitat de les sol·licituds d’accés a pals.

A més, l’estudi de viabilitat que Telefònica facilita als operadors haurà de desglossar la càrrega ocasionada exclusivament pels seus cables per a poder determinar si Telefònica ha de contribuir als costos de reforç o substitució.

Així mateix, s’han incorporat mecanismes perquè els operadors interessats puguin contribuir a una gestió més eficaç dels permisos que ha de sol·licitar Telefònica a les Administracions Públiques. Les noves especificacions hauran d’estar implementades en el termini de sis mesos; i aquelles que no requereixin desenvolupaments informàtics en el termini d’un mes.

Accedeix a la nota de premsa completa.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram