Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions

Modificació del reglament aprovat pel Reial decret 188/2016


Data de publicació:
/

El divendres 11 de juny es va publicar el Reial decret 374/2021, de 25 de maig, pel qual es modifica el Reglament pel qual s’estableixen els requisits per a la comercialització, posada en servei i ús d’equips radioelèctrics, i es regula el procediment per a l’avaluació de la conformitat, la vigilància del mercat i el règim sancionador dels equips de telecomunicació, aprovat pel Reial decret 188/2016, de 6 de maig.

El Reial decret 188/2016, de 6 de maig, va transposar a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/53/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, relativa a l’harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d’equips radioelèctrics.

L’objectiu de la publicació d’aquest nou RD 374/2021 és traslladar les modificacions introduïdes en la Directiva 2014/53/UE pel Reglament (UE) 2018/1139 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2018, sobre normes comunes en l’àmbit de l’aviació civil i pel qual es crea una Agència de la Unió Europea per a la Seguretat Aèria.

A més, la nova redacció també introdueix dues millores tècniques que adeqüen amb major precisió el Reglament aprovat pel Reial decret 188/2016, de 6 de maig a la Directiva 2014/53/UE.

Fem servir cookies pròpies i de tercers per optimitzar i analitzar la navegació dels nostres usuaris. Llevat que s'oposi, entenem que consenteix que les usem per a tals fins en continuar navegant per aquest lloc web, tot i que pot retirar el consentiment en qualsevol moment Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close