Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Nova convocatòria de places per a l’acreditació de competències professionals

La Generalitat  ha convocat un total 900 places per a l’acreditació de competències en 20 àmbits professionals, 70 places són en l’àmbit professional d’instal·lacions elèctriques i automàtiques, adreçades a treballadors i treballadores que realitzen operacions auxiliars  en el muntatge i manteniment de:

  • Instal·lacions de telecomunicació destinades a la captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i TV terrestre o satèl·lit, així com l’accés de telefonia, banda ampla i a les xarxes de gestió, control, seguretat i comunicació interior en edificis o conjunt d’edificacions
  • Xarxes elèctriques aèries i subterrànies, instal·lacions elèctriques per a baixa tensió o instal·lacions solars fotovoltaiques

L’acreditació de competències és un procés d’avaluació que permet obtenir un certificat o un títol de formació professional a les persones treballadores que han adquirit els coneixements i habilitats a través de la seva experiència laboral i/o mitjançant vies de formació no formal. L’oportunitat que ofereixen els processos d’acreditació de competències és precisament la de demostrar i certificar els seus coneixements i la seva experiència professional, millorant la qualificació.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció del 4 al 12 de febrer i presentar en els instituts la documentació justificativa dels requisits de participació.

Aquesta documentació s’ha de presentar preferiblement de forma presencial al centre escollit o, en tot cas, al registre dels serveis territorials d’Educació que corresponguin segons el centre escollit,, indicat a l’apartat Instituts i nombre de places. En el nostre àmbit els instituts que disposen de places són:

L’Hospitalet de Llobregat:

Institut Llobregat (places inicials: 30)
Carrer d’Enric Prat de la Riba, 11, 
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 933 371 805
Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Carrer de Casp, 15
08010 Barcelona
Telèfon: 934 816 000

Manresa:

Institut Lacetània (places inicials: 40)
Av. Bases de Manresa, 51 
08242 Manresa
Telèfon: 938 773 750
Serveis Territorials a la Catalunya Central
Carretera de Vic, 175-177
08243 Manresa
Telèfon 936 930 590

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram