Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Nova Estratègia Europea de Normalització

La nova estratègia de normalització presentada per la Comissió Europea té per objecte reforçar la competitivitat de la UE a escala mundial, facilitar una economia resilient, ecològica i digital, i consagrar els valors democràtics en les aplicacions tecnològiques.

L’estratègia va acompanyada d’una proposta de modificació del Reglament sobre la normalització; un informe relatiu a la seva aplicació, i el Programa de treball de la Unió sobre normalització europea per a 2022.

Aquestes normes contribueixen que els fabricants puguin garantir la interoperabilitat dels productes i serveis, a la reducció de costos, a la millora de la seguretat i al foment de la innovació. No podem veure-les, però són una part essencial de la nostra vida diària, com les freqüències wifi, les joguines connectades o els fixadors d’esquí, per esmentar només algunes d’elles.

Gràcies a elles podem confiar que el funcionament i la seguretat d’un producte o un servei són adequats i no resultaran perjudicials per a les persones o per al medi ambient. El compliment de les normes harmonitzades garanteix que els productes s’ajusten al Dret de la Unió Europea.

Feceminte, que comparteix plenament aquests principis, com a membre de l’UNE a través de Fecotel, participa de manera activa en les comissions i grups de treball relacionats amb el sector.

Notícia completa.

Font original de la notícia.

Document: An EU Strategy on Standardisation

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram