Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Nova llei de garanties per a consumidors i usuaris

L’1 de gener de 2022 van entrar en vigor les novetats legislatives al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquesta última modificació transposa la Directiva Europea (UE) 2019/771 de 20 de maig de 2019 seguint l’aposta de l’Agenda Europea del Consumidor per la sostenibilitat i racionalització del consum i reforça les garanties pel consumidor i, per tant, imposa a les empreses el deure d’adaptar les seves vendes i prestació de serveis a les noves condicions.

Les principals novetats a destacar són:

  • L’ampliació de la garantia dels productes nous de dos a tres anys i d’un any pels béns de segona mà. Això implicarà que legalment el període durant el qual l’empresari serà responsable de la conformitat del client és de tres anys, sense perjudici, que contractualment es pugui ampliar aquesta garantia. 
  • Els defectes que apareguin durant els 2 primers anys en productes nous (o durant el 1r any en el cas de productes de segona mà) s’entén que són d’origen, és a dir, que ja existien en el moment del lliurament, excepte que l’empresa pugui demostrar que el defecte no és de fabricació.
  • L’ampliació de la càrrega de la prova davant faltes de conformitat de sis mesos a dos anys. És a dir, davant els defectes que apareguin durant els 2 primers anys en productes nous (o durant el 1r any en el cas de productes de segona mà) es presumirà que ja existien quan es va entregar el bé.
  • S’allarga a deu anys el període durant el qual les empreses hauran de disposar de peces de reparació i d’un servei tècnic adequat. El còmput és d’ençà que es deixi de fabricar el producte. Aquesta mesura, a més de ser una garantia pel client, és una aposta per la sostenibilitat i durabilitat dels productes.
  • Els serveis digitals (com serveis de reproducció de continguts audiovisuals per internet, serveis d’emmagatzematge en el núvol, etc.) i els continguts digitals (arxius de música, videojocs, etc, descarregats digitalment), tenen una garantia legal de 2 anys des de la data de subministrament.

Aquest seguit de mesures han estat incorporades al Dret Espanyol per la transposició de la Directiva Europea (UE) 2019/771 de 20 de maig de 2019 seguint l’aposta de l’Agenda Europea del Consumidor per la sostenibilitat i racionalització del consum.

Text consolidat de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

Informació de l’Agència Catalana de Consum

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram