Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Obligacions per evitar interferències dels serveis mòbils amb la TDT

Avui s’ha publicat al BOE l’Ordre ETD/100/2022, de 10 de febrer, per la qual s’estableixen les actuacions que han de realitzar els operadors prestadors de serveis de comunicacions electròniques mòbils en les bandes de freqüències del primer dividend digital i del segon dividend digital per a garantir que la posada en servei de les estacions emissores en aquestes bandes no afecti les condicions existents de recepció del servei de televisió.

Aquesta ordre té per objecte establir les actuacions que han de dur a terme els titulars de concessions d’ús privatiu de domini públic radioelèctric en la banda 791 a 862 MHz o banda de 800 MHz i en la banda 694 a 790 MHz o banda de 700 MHz, d’ara endavant, els operadors, per a garantir que la posada en servei de les estacions emissores o estacions base de serveis de comunicacions electròniques mòbils en aquestes bandes no afecti les condicions existents de recepció pels ciutadans del servei de radiodifusió de televisió que es continua prestant en la banda adjacent 470 a 694 MHz.

Per la seva part la CNMC el 25 de gener passat va aprovar un interessant informe sobre el Projecte d’aquesta Ordre publicada avui. L’Informe té per objecte analitzar el Projecte d’Ordre i manifestar el parer de la CNMC sobre aquest.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram