Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Ocupacions indegudes de conductes i pals de Telefònica

El passat 30 de novembre la CNMC va aprovar una resolució per la qual estableix una sèrie d’obligacions per a actuar davant les ocupacions irregulars de les infraestructures físiques de Telefònica subjectes a l’oferta MARCo, mitjançant el qual Telefònica fins i tot podrà desinstal·lar aquestes instal·lacions irregulars i repercutir els costos.

L’adopció d’aquestes mesures es deu al fet que els operadors que ocupen de manera irregular aquests elements d’obra civil perjudiquen Telefònica i també a la resta d’operadors que sí que respecten el que es disposa en l’oferta, ja que, per exemple, s’estalvien els costos que genera l’ocupació, tant recurrents (quotes mensuals) com no recurrents (la tramitació i validació de sol·licituds, la realització de replantejos conjunts, els treballs de substitució o reforç de pals, etc.)

A més, s’aprova l’adaptació d’alguns apartats i clàusules de l’oferta Marc i del seu contracte-tipus a aquests procediments.

Veure nota de premsa de la CNMC

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram