Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions

Junta executiva