Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Presentació de la “Guia de bones pràctiques del desplegament urbà de xarxes de F.O per façanes”

A partir d’avui es posa a disposició d’operadors, instal·ladors i administracions locals del país la ‘Guia de bones pràctiques del desplegament urbà de xarxes de fibra òptica per façanes’, un document elaborat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en col·laboració amb la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (Feceminte) i el suport del Consorci Localret. 

La guia s’ha presentat avui pel secretari de Polítiques Digitals, David Ferrer, amb l’objectiu de “dotar tots els actors implicats en el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions d’una eina eficaç que permeti fer compatible la prestació de serveis de qualitat i la connectivitat arreu del territori amb el respecte i la integració a l’entorn urbà”. A la presentació també hi han intervingut el director gerent de Feceminte, Guillermo Canal, que ha fet un breu resum de la Guia i el president de Localret, Jaume Oliveras.

Amb aquesta guia de bones pràctiques, el Govern vol involucrar tots els agents que participen en l’extensió de la fibra òptica als pobles i ciutats de Catalunya en l’objectiu comú d’assolir un desplegament racional i ordenat que doni resposta també a la inquietud expressada per la ciutadania davant els problemes que suposa l’acumulació de cables i altres elements d’aquesta infraestructura a l’espai públic i a les façanes, que van més enllà d’una qüestió estètica.

La ‘Guia de bones pràctiques del desplegament urbà de xarxes de fibra òptica per façanes’ està pensada perquè la puguin fer servir tant els ajuntaments com els operadors i els instal·ladors de telecomunicacions. 

D’una banda, pot servir d’orientació als responsables municipals a l’hora de prendre decisions per garantir el desplegament racional de les xarxes de telecomunicacions, la instal·lació harmònica del cablejat i l’ús racional i eficient del domini públic, del qual són titulars les diferents administracions públiques. 

El document vol esdevenir el punt de trobada d’operadors i administracions a l’hora d’elaborar, implantar i valorar l’execució dels plans de desplegament de xarxes de fibra òptica, generar un marc de confiança mútua que faciliti la gestió de les autoritzacions basada en criteris compartits, objectius i unificats, i ajudar a prevenir i resoldre les diferències ocasionals.

D’altra banda, la guia proporciona un conjunt de recomanacions i bones pràctiques d’instal·lació, així com pautes de col·locació de cablejat i altres elements d’aquestes xarxes, amb l’objectiu que la intervenció dels operadors causi la menor degradació de la façana, s’hi maximitzi la integració paisatgística dels diversos components i no se’n comprometi la seguretat.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram