Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Què oferim

un entorn empresarial orientat al negoci

Acompanyament

Assessorament a l'empresa associada en qüestions tècniques, empresarials i legals.

Beneficis

Descomptes i condicions especials per a les empreses associades i els seus treballadors.

Networking

Acords i contactes amb empreses i institucions que aporten a l’associat avantatges competitius.

Informació

Informació sobre els aspectes clau tècnics i empresarials per al desenvolupament del negoci.

Coneixements

Jornades, tallers i cursos de formació específics per a les necessitats de l’empresa associada.

Representació

Defensa i promoció dels interessos de les empreses associades i del sector en general.