Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Networking

 

Un dels propòsits bàsics de Feceminte és fomentar l’apropament professional entre les mateixes empreses associades i, també, entre aquestes i les altres figures presents en el sector de les telecomunicacions, i les TIC en general (enginyers, constructors i promotors, administradors de finques, fabricants, distribuidors, operadors, entre d’altres), amb l’objectiu de compartir inquietuds, intercanviar experiencies i propiciar el desenvolupament de noves oportunitats de negoci.

D’altra banda, el paper d’interlocutor institucional entre les empresas d’instal·lació, integració i manteniment d’infraestructures, sistemes i serveis de telecomunicacions i els diversos actors presents en el sector (Administracions, professionals, empreses, consumidors, mitjans de comunicació i altres entitats) proporciona una important panoràmica de les necessitats i inquietuds del mercat i, també, facilita la recepció i canalització d’oportunitats empresarials cap als associats.

Des de Feceminte treballem per potenciar aquest paper generador i canalitzador de potencials oportunitats de negoci cap als associats, que, després, sempre hauran de valorar individualment si són del seu interès per a la seva empresa.