Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions

La institució

Feceminte és una associació empresarial catalana, sense ànim de lucre, orientada a impulsar i potenciar l’activitat dels seus membres. Està formada per empreses que es dediquen a la instal·lació, la integració, l’operació de xarxes i serveis, l’enginyeria i a la prestació d’altres serveis en l’àmbit de les telecomunicacions.

Neix l’any 1968, sota el nom de Grupo Sindical Provincial Autónomo de Empresas Instaladoras de Antenas. El 1980  adopta oficialment el nom de Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions (Feceminte) i l’any 2019 passa a denominar-se Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions. Des dels seus orígens és l’interlocutor institucional entre les empreses de telecomunicacions, l’Administració i els diversos agents econòmics i socials. (Veure el vídeo del 40 aniversari i del 50 aniversari de Feceminte).

D’acord amb els seus Estatuts, les finalitats de la Federació són la defensa, la coordinació, el foment i la representació dels interessos comuns dels seus membres, per a un progrés econòmic i social de la seva activitat.

Govern

Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació i li correspon l’adopció dels acords de major transcendència de la vida associativa. Els acords de l’Assemblea General vàlidament adoptats obliguen a tots els associats.

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern, gestió, administració i direcció de la Federació, que amb plena submissió a l’Assemblea General té com a funció bàsica la coordinació de totes les activitats de la Federació necessàries per al compliment de les seves finalitats.

Actualment formen la Junta Directiva:

 • Joan Bramon Font, president.
 • Jordi Martorell Pérez, vicepresident.
 • Xavier Edo Ibáñez, vicepresident.
 • Joan M. Ribes Artigas, vicepresident.
 • Manel Soler Esteban, secretari.
 • Raquel Seligrat de la Iglesia, tresorera.
 • Antoni Trallero Andreu, vocal.
 • Josep Ramon Aubanell Luz, vocal.
 • Xavier Ribes Duch, vocal.
 • Eva Carrascal Matellan, vocal.
 • José Antonio Velasco, vocal.
 • Xavier Ruiz Jiménez, vocal.

Comitè Executiu

El Comitè Executiu és un òrgan col·legiat de permanent actuació al govern, gestió, administració i direcció de la Federació. El Comitè Executiu està presidit pel president i com a mínim formen part el vicepresident, el secretari i el tresorer.

President

Exerceix la plena representació de la Federació davant qualssevol instàncies públiques i  privades i en general en tots els actes en els quals la federació hagi de participar.

Missió

Agrupar les empreses  de telecomunicacions de Catalunya i fomentar l’esperit de solidaritat i col·laboració entre elles, així com la seva capacitat professional tècnica, de direcció i de gestió.

Representar als membres de la federació davant els organismes, empreses i institucions públiques o privades, en tots els assumptes que siguin d’interès per al desenvolupament de l’activitat de les empreses associades i del sector.

Enfortir les relacions entre els associats i contribuir a la defensa i promoció dels seus interessos econòmics i socials.

Donar suport a la representació, promoció i defensa dels interessos comuns dels membres de la federació tant dins com fora de Catalunya.

Promocionar les garanties ètiques i tècniques inherents a la condició de ser membre de la Federació.

Fomentar el desenvolupament professional i empresarial de totes les empreses que formen part de la federació.

Manifestar el punt de vista col·lectiu de les empreses associades en qüestions d’interès general o particular del sector.

Divulgar la importància de treballar amb empreses de telecomunicacions professionals i registrades, que ofereixen plenes garanties en la seva activitat.

Representació

Feceminte está vinculada a:

Fecotel
Pimec
Secartys
Domotys
Ametic

Feceminte és el representant institucional davant l’Administració i el sector de les Telecomunicacions:

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
Generalitat de Catalunya
CNMC
Junta Arbitral de Consum de Catalunya - JACC

Feceminte defensa els interessos del col·lectiu al qual representa mitjançant la seva participació activa, entre altres, a:

 • Junta Directiva de Pimec.
 • Comissió econòmic fiscal de Pimec.
 • Sectorial PimecMetall de Pimec.
 • Grups de treball de Secartys i Domotys.
 • Comissió de les TIC, impulsada per la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.
 • Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) (entitat adherida).
 • Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en matèria de noves normatives.
 • Enginyeria i arquitectura La Salle (col·laborador habitual en programes de formacions tècniques i empresarials).
 • Col·legis professionals d’enginyers de telecomunicació i administradors de finques (col·laborador habitual).

Confiança

L’activitat desenvolupada per les empreses associades a Feceminte comporta professionalitat i confiança, ja que la seva pertinença a la Federació implica que:

Compleixen amb tots els requisits legals i formals: empresarials, acreditació i  habilitació professional, assegurança de responsabilitat civil i eines per desenvolupar la seva activitat, entre altres.

Disposen dels coneixements apropiats per al desenvolupament de la seva activitat amb garanties suficients. A més, Feceminte proporciona els recursos necessaris per mantenir els coneixements actualitzats i adquirir-ne de nous. D’altra banda, també compten amb el suport de la federació per complementar aspectes que no dominin o plantegin dubtes.

Ofereixen serveis de qualitat, pel seu compromís amb el codi ètic i de bones pràctiques de la Federació.

La inscripció en el Registre Professional d’Empreses d’Instal·ladores de Telecomunicacions és una obligació de totes les empreses instal·ladores de telecomunicacions, tal com indica el decret 244/2010 de 5 de març. No estar inscrit implica actuar fora de la legalitat i no poder exercir com a instal·ladors de telecomunicacions, sent perfectament denunciables davant l’Administració. De igual manera les empreses prestadores de serveis de telecomunicacions han d’haver notificat a la CNMC l’inici de la seva activitat per ser inscrites en el registre d’operadors de comunicacions electròniques, segons el Reial Decret 424/2005 de 15 d’abril

En conseqüència, és condició imprescindible per ser associat de ple dret estar al corrent de totes les obligacions formals i legals per al desenvolupament de l’activitat.

Reconeixements

 • 2015

  2018

  Reconeixement en La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica

  Reconeixement a FECEMINTE pel seu 50è aniversari.

  En el marc de la 23a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que va tenir lloc a L’Auditori de Barcelona, Feceminte rep de mans dels seus organitzadors un reconeixement especial pels seus 50 anys d’història acompanyant a les empreses de telecomunicacions

  La Nit de les telecomunicacions i la informàtica és l’acte institucional pioner i de referència del sector de les Telecomunicacions i Tecnologies de la informació celebrat a Barcelona des de l’any 1995. Està organitzada conjuntament per l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (telecos.cat) i el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF).

  2018
 • 2015

  2015

  Premi Excelència del COETTC

  Premi Excel·lència a la comunicació i / o divulgació de les TIC 2015.

  La revista Telecomunicaciones de Feceminte ha estat reconeguda pel Col·legi d’Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicació de Catalunya (COETTC) per l’extraordinària tasca realitzada en l’àmbit de les telecomunicacions al llarg dels seus 30 anys de trajectòria.

  Coincidint amb la celebració de la XIV Diada de les Telecomunicacions del COETTC es van atorgar els Premis Excel·lència 2015 a diferents empreses, institucions i mitjans de comunicació que han destacat per haver promocionat les TIC o realitzat una innovació tecnològica.

  2015
 • 2012

  2012

  Reconeixement de l’Escola del Treball

  Reconeixement de l’Escola Industrial a Feceminte.

  Feceminte rep un reconeixement de l’Escola del Treball de Barcelona pel compromís i col·laboració en la formació pràctica de l’alumnat de cicles mitjans i superiors de Formació Professional de l’àmbit d’electrònica i telecomunicacions. Fan entrega del reconeixement i el diploma el Director i Secretari de l’Escola del Treball, en presència del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consorci d’Educació de Barcelona en el 2012.

  2012
 • 2010

  2010

  Premi PIMEC 2010

  Reconeixement de Pimec en favor de l’associacionisme empresarial.

  Feceminte va ser premiada en la XIII edició dels Premis PIMES 2010 amb un reconeixement a la tasca desenvolupada per gremis i associacions en favor de l’associacionisme empresarial. L’acte de lliurament de Premis PIMES 2010, al Palau Sant Jordi de Barcelona, ​​va estar presidida per SS.AA.RR els Prínceps d’Astúries i de Girona, el president de la Generalitat de Catalunya i el president de Pimec.

  2010
 • 2008

  2008

  Menció Honorífica Generalitat de Catalunya

  Reconeixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  Feceminte rep una Menció Honorífica en reconeixement a la col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els centres educatius de grau mitjà i superior en telecomunicacions, en favor de la promoció i millora de la Formació Professional. El president de la Generalitat de Catalunya i el conseller d’Educació van fer lliurament del diploma a Feceminte l’any 2008.

  2008

Fem servir cookies pròpies i de tercers per optimitzar i analitzar la navegació dels nostres usuaris. Llevat que s'oposi, entenem que consenteix que les usem per a tals fins en continuar navegant per aquest lloc web, tot i que pot retirar el consentiment en qualsevol moment Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close