Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Subvencions per a la transformació digital i la modernització de les entitats locals

El passat 6 de novembre es va publicar en el BOE l’Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’efectua la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquestes subvencions són perquè els municipis amb més de 50.000 habitants, o amb població inferior si són capital de província, millorin i modernitzin la seva organització amb la incorporació de tecnologies de la informació, digitalització dels procediments administratius i adaptació de la seva gestió a mitjans digitals.

L’import total màxim de les subvencions ascendeix a 92,77 milions d’euros i l’assignació entre les diferents entitats beneficiàries s’efectuarà de la següent manera: el 45% de l’import total, 41.746.500 euros, es distribuirà entre els municipis amb població superior a 250.000 habitants. El 55% restant, 51.023.500 euros, es distribuirà entre els municipis amb població entre 50.001 i 250.000 habitants o amb població inferior si són capital de província.

La quantia màxima de l’ajuda que correspon a aquests municipis s’ha determinat en funció del nombre d’habitants.

Les sol·licituds es podran presentar fins a les 15.00 hores del 15 de desembre de 2021 i només electrònicament, a través de la seu electrònica del Ministerio de Política Territorial (procediments- subvencions) i,  les entitats locals beneficiades hauran de justificar el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció així com l’aplicació dels fons percebuts.

Entre les prioritats de les subvencions per a la modernització i digitalització de les entitats locals figuren els següents:

  • Major accessibilitat de ciutadans i empreses a serveis públics digitals.
  • Reducció de la bretxa digital.
  • Millora de l’eficiència i eficàcia dels empleats públics.
  • Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.
  • Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes…)

Amb l’objectiu de garantir la màxima eficiència en l’aplicació dels fons i aconseguir amb les actuacions el major impacte per a la ciutadania en el seu conjunt, les entitats locals prioritzaran els següents projectes:

  • Posada en marxa d’un centre d’operacions de ciberseguretat, que serà d’execució obligatòria.
  • Una Administració orientada al ciutadà, desenvolupant els tres serveis més utilitzats en manera App mòbil o a través d’una interfície adaptable (“responsive”) integrada en La meva Carpeta Ciutadana de l’AGE.
  • Operacions Intel·ligents. Posada en marxa d’un projecte per a automatitzar processos de prestació de serveis al ciutadà.
  • Desenvolupament o adaptació de serveis exempts de barreres transfrontereres per a ciutadans i empreses europeus.

Accedeix a la nota de premsa completa.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram