Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Subvencions pels costos d’adaptació del 2n DD

Ahir es van publicar els Reials Decrets 706/2020 i 707/2020, de 28 de juliol, que estableixen subvencions per als prestadors del servei públic de comunicació audiovisual televisiva d’àmbit estatal i autonòmic destinades a compensar els costos derivats de l’emissió simultània i transitòria dels seus canals de televisió en les freqüències afectades pel Segon Dividend Digital entre els dies 1 de juliol de 2020 i 30 de setembre de 2020.

Així mateix, la disposició final primera de l’article 17 del RD 707/2020 s’estableix que l’últim dia per a presentar les sol·licituds de subvenció en les edificacions regides en comunitat de propietaris i subjectes al règim de propietat horitzontal serà el 31 de desembre de 2020.

El passat mes de juny, es va comunicar a la Unió Europea que, per causa de força major, derivada de la situació excepcional generada per la COVID-19, era impossible completar el procés d’alliberament de freqüències en la data inicialment prevista, el 30 de juny.

La nova data de finalització del Segon Dividend Digital serà el pròxim 31 d’octubre, si bé només és necessari estendre les emissions simultànies fins al 30 de setembre, ja que a partir d’aquesta data solament es produiran actuacions consistents en canvis directes que no requereixen la simultaneïtat. Aquesta prolongació de tres mesos porta a establir una compensació als prestadors del servei públic per un import superior a cinc milions d’euros.

Així mateix, i també en el marc del Segon Dividend Digital, s’han publicat subvencions per un import màxim de 10 milions d’euros als prestadors privats del servei de comunicació audiovisual televisiva, amb independència del seu àmbit geogràfic (estatal, autonòmic o local).

Les subvencions s’atorguen per a sufragar els canvis necessaris en els seus equips transmissors a conseqüència del Segon Dividend Digital. Aquestes ajudes han estat objecte d’autorització per la Comissió Europea, en el marc de la seva compatibilitat amb el règim d’Ajudes d’Estat.

Amb tots dos programes es facilita el canvi de les freqüències utilitzades per la TDT i que els ciutadans puguin adaptar les seves instal·lacions perquè no sofreixin, en cap moment, la pèrdua del servei de televisió TDT.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram