Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Avantatges de les empreses associades

L’objectiu principal de Feceminte és contribuir al creixement i la competitivitat empresarial dels seus associats, donant suport específic a la seva activitat en l’àmbit de les telecomunicacions i representant els seus  interessos davant de l’Administració i altres agents econòmics i socials.

A més, en un entorn empresarial orientat al negoci, es promou la interacció entre els seus membres i altres actors del sector, per generar noves oportunitats, compartir coneixements i accedir a recursos i projectes conjunts.

Els aspectes més destacats que els associats tenen a la seva disposició són:

  • Informació filtrada i qualificada del sector, la tecnologia i l’activitat empresarial per tenir coneixement de l’actualitat i les tendències que poden tenir impacte en el negoci.
  • Ajuda i acompanyament per a resoldre dubtes o inquietuds que puguin sorgir en el desenvolupament de l’activitat.
  • Avantatges en la contractació de serveis importants per al desenvolupament de l’activitat (assegurances, LOPD, riscos laborals, comunicació corporativa i disseny gràfic, …)
  • Facilitats per a l’accés a coneixements i formació tant en l’àmbit empresarial com tècnic i tecnològic.
  • Condicions especials per a la formació específica  per al desenvolupament de l’activitat tècnica (PRL, TELCO, treballs en altura, …)
  • Oportunitat d’accés a fòrums, congressos i altres esdeveniments amb l’objectiu d’estar al corrent de l’actualitat i relacionar-se amb possibles clients, proveïdors  i altres empreses del sector.
  • Espais de contacte amb totes les empreses que formen part de Feceminte per compartir inquietuds, coneixements i experiències o impulsar possibles negocis comuns.
  • Accés a tots els serveis i avantatges de la patronal PIMEC
  • La possibilitat de publicar continguts propis en la web i, especialment, en la secció Mirador de Feceminte, amb difusió per email i xarxes socials  (abans d’acceptar la publicació de qualsevol contingut, es valora l’interès i es rebutjaran materials publicitaris o simples notes de premsa).


En cas d’estar interessats a mantenir una presència destacada i continuada davant les empreses associades i el sector en general, hi ha l’opció de ser també entitat col·laboradora amb una sèrie de avantatges addicionals que es resumeixen en visibilitat a la web, als comunicats, a la revista i als esdeveniments organitzats per Feceminte. A més, gaudireu de condicions especials en publicitat, patrocinis i accions de promoció

Ser entitat col·laboradora de Feceminte es formalitza a través d’un acord específic entre ambdues parts.