Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions

Beneficis de les empreses associades

La missió de Feceminte és aportar valor a les empreses associades per potenciar i impulsar el seu creixement en un entorn empresarial orientat al negoci a través de:

 • Suport específic a l’activitat en l’àmbit de les telecomunicacions.
 • Representació davant l’Administració i els diversos agents econòmics i socials.

 

Els  aspectes més destacats que els associats tenen a la seva disposició són:

 • Informació filtrada i qualificada del sector, la tecnologia i l’activitat empresarial per tenir coneixement de l’actualitat i les tendències que poden tenir impacte en el negoci.
 • Ajuda i acompanyament per a resoldre dubtes o inquietuds que puguin sorgir en el desenvolupament de l’activitat.
 • Avantatges en la contractació de serveis importants per al desenvolupament de l’activitat (assegurances, LOPD, riscos laborals, comunicació corporativa i disseny gràfic, …)
 • Facilitats per a l’accés a coneixements i formació tant en l’àmbit empresarial com tècnic i tecnològic.
 • Condicions especials per a la formació específica  per al desenvolupament de l’activitat tècnica (PRL, TELCO, treballs en altura, …)
 • Oportunitat d’accés a fòrums, congressos i altres esdeveniments amb l’objectiu d’estar al corrent de l’actualitat i relacionar-se amb possibles clients, proveïdors  i altres empreses del sector.
 • Espais de contacte amb totes les empreses que formen part de Feceminte per compartir inquietuds, coneixements i experiències o impulsar possibles negocis comuns.
 • Accés a tots els serveis i avantatges de la patronal PIMEC
 • Visibilitat de l’empresa a través del portal de Feceminte.
 • La possibilitat de publicar continguts propis en la revista Telecomunicaciones i en la web de la Federació, amb difusió per email i xarxes socials  (abans d’acceptar la publicació de qualsevol contingut, es valora l’interès i es rebutjaran materials publicitaris o simples notes de premsa).

 

En cas d’estar interessats a mantenir una presència destacada davant les empreses associades i el sector en general, hi ha l’opció de ser també entitat col·laboradora amb una sèrie de beneficis addicionals que es resumeixen en:

 • Visibilitat continuada davant les empreses del sector.
 • Accions de promoció en condicions especials.

 

Ser entitat col·laboradora de Feceminte es formalitza a través d’un acord específic entre ambdues parts.