Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Avantatges de les entitats col·laboradores

Feceminte ofereix a les entitats col·laboradores tenir una presència destacada i continuada davant les empreses associades i el sector en general. Això comporta bàsicament visibilitat continuada de la marca a la web, als comunicats, a la revista i als esdeveniments organitzats per Feceminte, així com gaudir de condicions especials en publicitat, patrocinis i accions de promoció.

Els avantatges més rellevants per als col·laboradors es poden resumir en els següents punts:

 • Difusió de la imatge de l’empresa entre associats i altres empreses del sector:
  • En la celebració anual de Feceminte, DMT (Dia Mundial de les Telecomunicacions).
  • En altres activitats pròpies de Feceminte, com reunions, jornades o tallers.
  • En web, revista Telecomunicaciones (digital i paper) i e-mailings.
  • En qualsevol altre canal que pogués sorgir en el futur.
 • Foment de les relacions amb associats i altres empreses del sector:
  • Accés a tots els actes i esdeveniments impulsats per Feceminte.
  • Invitacions a congressos i exposicions de tercers.
  • Proposant seminaris, jornades o tallers.
 • Publicació de continguts d’interès redactats per la pròpia empresa en:
  • La secció Mirador de lweb de Feceminte, amb difusió per email i xarxes socials,1 article trimestral.
  • En tots els casos es valorarà l’interès dels continguts per a la seva publicació.
  • En cap cas s’acceptaran escrits publicitaris, publireportatges ni notes de premsa.
 • Descomptes específics en publicitat i patrocini en accions    desenvolupades des de Feceminte:
  • Anuncis a la web de Feceminte.
  • Patrocini del DMTfotum i altres activitats pròpies de Feceminte.
  • Organització de jornades, seminaris o tallers dirigits als associats i a altres empreses del sector.
  • Enviaments d’informació per correu electrònic (emailing) o postal a associats i altres empreses del sector.

 

La condició d’entitat col·laboradora es formalitza a través d’un acord específic entre ambdues parts.