Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Política de privacitat

D’acord amb els preceptes de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea, us informem que les dades  personals que ens siguin lliurades seran tractades automatitzadament i incloses en un fitxer responsabilitat de FECEMINTE.

Tota la informació que rebi FECEMINTE serà tractada amb la màxima confidencialitat i  seguretat, i  s’incorporarà als fitxers automatitzats de la seva propietat, la creació dels quals ha estat degudament notificada a l’Agència de Protecció de Dades.

Aquesta informació és emprada exclusivament per FECEMINTE, amb  la finalitat de mantenir la relació mercantil amb  els seus membres i/o simpatitzants, així com per mantenir-los puntualment informats dels serveis que ofereix o d’informacions que puguin ser del seu interès, i  no serà comunicada a terceres parts excepte en els casos en què FECEMINTE estigui obligada legalment, siguin entitats col·laboradores  necessàries per al correcte funcionament de la nostra organització o es tracti de dades d’informació pública.

Les persones interessades podran exercir respecte a FECEMINTE els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com l’oposició o limitació del tractament de les seves dades, mitjançant un escrit signat adreçat a FECEMINTE,  carrer Viladomat, 174, 08015 Barcelona (Espanya), o bé  trametent-lo per correu electrònic a l’adreça  info@feceminte.cat, tot afegint-hi en qualsevol cas la fotocòpia del DNI de la persona interessada.

FECEMINTE guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit, i  adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. FECEMINTE complirà amb  aquesta obligació de conformitat amb  el Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea (Reglament General de Protecció de Dades), la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i  totes les  disposicions posteriors.