Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions

La institució

Feceminte és una associació empresarial catalana, sense ànim de lucre, orientada a impulsar i potenciar l’activitat dels seus membres. Està formada per empreses que es dediquen a la instal·lació, la integració, l’operació de xarxes i serveis, l’enginyeria i a la prestació d’altres serveis en l’àmbit de les telecomunicacions.

Neix l’any 1968, sota el nom de Grupo Sindical Provincial Autónomo de Empresas Instaladoras de Antenas. El 1980  adopta oficialment el nom de Federació Catalana d’Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions (Feceminte) i l’any 2019 passa a denominar-se Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions. Des dels seus orígens és l’interlocutor institucional entre les empreses de telecomunicacions, l’Administració i els diversos agents econòmics i socials. (Veure el vídeo del 40 aniversari i del 50 aniversari de Feceminte).

D’acord amb els seus Estatuts, les finalitats de la Federació són la defensa, la coordinació, el foment i la representació dels interessos comuns dels seus membres, per a un progrés econòmic i social de la seva activitat.

Govern

Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació i li correspon l’adopció dels acords de major transcendència de la vida associativa. Els acords de l’Assemblea General vàlidament adoptats obliguen a tots els associats.

President

Exerceix la plena representació de la Federació davant qualssevol instàncies públiques i  privades i en general en tots els actes en els quals la federació hagi de participar.

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de govern, gestió, administració i direcció de la Federació, que amb plena submissió a l’Assemblea General té com a funció bàsica la coordinació de totes les activitats de la Federació necessàries per al compliment de les seves finalitats.

Actualment formen la Junta Directiva:

 • Joan Bramon Font, president.
 • Jordi Martorell Pérez, vicepresident.
 • Xavier Edo Ibáñez, vicepresident.
 • Joan M. Ribes Artigas, vicepresident.
 • Manel Soler Esteban, secretari.
 • Raquel Seligrat de la Iglesia, tresorera.
 • Josep Ramon Aubanell Luz, vocal.
 • Jordi Bastardes Martínez, vocal
 • Eva Carrascal Matellan, vocal.
 • Xavier Ribes Duch, vocal.
 • Xavier Ruiz Jiménez, vocal.
 • Antoni Trallero Andreu, vocal.
 • José Antonio Velasco, vocal.

Comitè Executiu

El Comitè Executiu és un òrgan col·legiat de permanent actuació al govern, gestió, administració i direcció de la Federació. El Comitè Executiu està presidit pel president i com a mínim formen part els vicepresidents, el secretari i el tresorer.

Associats

L’activitat desenvolupada per les empreses associades a Feceminte comporta professionalitat i confiança, ja que la seva pertinença a la Federació implica que compleixen amb tots els requisits legals i formals per desenvolupar la seva activitat (empresarials, acreditació i  habilitació professional, assegurança de responsabilitat civil i eines, entre altres) i estan compromesos amb el codi ètic i de bones pràctiques de la Federació.

Les empreses associades desenvolupen la seva activitat en el sector de les telecomunicacions com a  instal·ladors, integradors de sistemes, operadors de xarxes i serveis, enginyeries, consultories, desenvolupadors d’aplicacions i solucions, fabricants de material i equipament i/o distribuïdors de material, equipament o aplicacions.

La inscripció en el Registre Professional d’Empreses d’Instal·ladores de Telecomunicacions és una obligació de totes les empreses instal·ladores de telecomunicacions, tal com indica el decret 244/2010 de 5 de març. No estar inscrit implica actuar fora de la legalitat i no poder exercir com a instal·ladors de telecomunicacions, sent perfectament denunciables davant l’Administració. D’igual manera les empreses prestadores de serveis de telecomunicacions han d’haver notificat a la CNMC l’inici de la seva activitat per ser inscrites en el registre d’operadors de comunicacions electròniques, segons el Reial Decret 424/2005 de 15 d’abril.

Vincles

Fecotel
Pimec
Secartys
Smartech Cluster
Ametic
UNE
UHD Spain
...

Fem servir cookies pròpies i de tercers per optimitzar i analitzar la navegació dels nostres usuaris. Llevat que s'oposi, entenem que consenteix que les usem per a tals fins en continuar navegant per aquest lloc web, tot i que pot retirar el consentiment en qualsevol moment Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close