Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Publicades les bases i la convocatòria per licitar la banda 26 GHz

El 5 de novembre, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, va publicar l’ordre de bases que estableix les condicions que regiran la licitació de concessions en la banda de 26 GHz, així com la convocatòria de la subhasta.

La banda de 26 GHz, és una de les bandes de freqüències prioritàries per al desplegament de la tecnologia 5G i la seva licitació és una de les accions previstes en l’Estratègia d’Impuls de la Tecnologia 5G.

Amb aquesta actuació es completa el procés de posada a la disposició dels operadors de telecomunicacions de totes les bandes preferents per a desplegar xarxes i serveis de 5G.

Condicions de la subhasta

Se subhasten dotze concessions d’àmbit nacional en la banda 25,10-27,50 GHz de 200 MHz, i 38 concessions d’àmbit autonòmic en la banda 24,70-25,10 GHz.

Totes les concessions licitades assignaran l’ús d’un bloc de 200 MHz per a comunicacions ascendents i descendents en la mateixa freqüència, però a intervals de temps diferents (TDD o Time Division Duplex).

El preu de sortida de cada concessió d’àmbit nacional s’ha fixat en 4 milions d’euros. En el cas de les concessions d’àmbit autonòmic, el preu inicial és proporcional a la població de la comunitat o ciutat autònoma. Les concessions tindran una durada de 20 anys, prorrogable una única vegada per altres 20 anys.

Les concessions són conformes a les especificacions tècniques establertes per la Comissió Europea, en relació amb l’harmonització de la banda de freqüències de 24,25-27,5 GHz per als sistemes terrenals capaços de prestar serveis de comunicacions electròniques de banda ampla sense fil en la Unió.

Procés de licitació

Les empreses interessades a participar en la subhasta poden presentar les seves sol·licituds fins a les 13 hores del 7 de desembre de 2022. Després s’obrirà un període d’avaluació de les sol·licituds i de formació dels admesos en l’ús de la Plataforma Electrònica de Subhastes (PES) segura, que s’utilitzarà per a la subhasta. Posteriorment, s’iniciarà la licitació, prevista, en tot cas, abans del dia 22 de desembre de 2022.

Juntament amb la licitació de la banda de freqüències de 26 GHz i altres reformes, l’Estratègia per a l’Impuls de la Tecnologia 5G preveu una inversió pública de 2.000 milions d’euros fins a 2025 per a incentivar el desplegament de xarxes i serveis, dels quals més de 1.400 milions estan inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram