Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Publicades les ajudes per garantir l’accés a la banda ampla en l’àmbit rural

El 18 de novembre es va publicar al BOE l’Ordre ETD/1107/2022, per la qual s’estableixen les bases reguladores i es convoca la concessió d’ajudes per a la prestació a l’usuari final d’un servei assequible de connexió de banda ampla a una velocitat mínima de transmissió de 100 Mbps, principalment en zones rurals remotes i, la instal·lació de l’equipament necessari a partir de la configuració d’un servei de capacitat de transmissió (Programa únic demanda rural), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta convocatòria del programa UNICO Demanda Rural està dotada d’un pressupost de 84,8 milions d’euros i  es poden presentar els operadors o agrupacions d’empreses en les quals almenys un integrant sigui un operador.

Aquestes ajudes, que es concedeixen en quatre lots en concurrència competitiva (sense límit en el nombre de lots a adjudicar-se un beneficiari), s’han dissenyat entorn de dos nivells d’actuació, majorista i minorista, dins de cadascun dels 4 lots, si bé cada lot el canalitzarà un únic beneficiari i, són necessàries perquè la ciutadania i les empreses situades en zones rurals i remotes on no existeix una altra alternativa puguin disposar d’una connectivitat adequada i assequible, afavorint amb això la cohesió social i territorial de l’Estat.

A nivell majorista, per al període 2022-2023, s’han previst 44,8 milions d’euros destinats a finançar el desplegament de les infraestructures necessàries perquè els beneficiaris prestin un servei que garanteixi la prestació per operadors minoristes de serveis de connexió de banda ampla a 100 Mbps descendents a 35 euros al mes e​n les zones rurals i remotes elegibles. Amb aquests recursos es podran cobrir costos associats a contractació de capacitat de transmissió, infraestructura majorista i punts d’interconnexió, sistemes de gestió i facturació i obra civil, entre altres despeses.

A nivell minorista, s’han pressupostat altres 40 milions d’euros que es destinaran a sufragar el cost d’instal·lació i adquisició d’equipament associat a l’alta de l’usuari final. Amb independència de la tecnologia utilitzada, aquestes ajudes podran cobrir el 100% del cost, fins a un màxim de 600 euros (per connexió).

El termini per a presentar sol·licituds s’estén fins a les 13 hores del 5 de desembre i, les bases que regulen aquestes ajudes es poden consultar aquí.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram