Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Informe CCARS sobre 5G i Salut

El Comitè Científic Assessor en Radiofreqüències i Salut (CCARS), entitat que aglutina a científics independents (metges, biòlegs, físics, enginyers…) ha publicat el document “5G i salut” que mostra la seva opinió inicial sobre la base de l’evidència científica existent fins al moment sobre la possible influència dels camps electromagnètics en la salut de les persones.

Es tracta d’un document viu que es revisarà i actualitzarà a la llum de l’evidència científica que vagi produint-se en el futur, i amb caràcter periòdic.

El document conclou que, en funció de les evidències científiques disponibles fins avui, la població en general pot estar tranquil·la sobre les suposades implicacions que la radiofreqüència emesa per aquesta tecnologia, la 5G, podrien tenir per a la salut, ja que cal esperar que els nivells d’exposició previsibles no canviïn significativament i, en tot cas, mai podran superar els límits màxims permesos que garanteixen la salut pública respecte a les emissions electromagnètiques (RD 1066/2001).

En els pròxims mesos, CCARS farà públic el seu informe triennal de revisió de l’evidència científica existent sobre radiofreqüències i salut en el període 2016-2019.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram