Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions

La CNMC aprova les directrius per a resoldre conflictes d’accés a infraestructures físiques


Data de publicació:
/

El BOE de 19 de gener publica la Comunicació 1/2021, de 20 de desembre, de la CNMC, per la qual s’estableixen les directrius per a la resolució de conflictes en matèria d’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat.


La Comunicació explicita els criteris utilitzats per la CNMC en la tramitació de les controvèrsies que se li han presentat en aquesta matèria i pretén servir de guia als operadors titulars d’infraestructures, així com als operadors de comunicacions electròniques, a l’hora de negociar l’accés a infraestructures segons el que es preveu en el Reial decret 330/2016 relatiu a mesures per a reduir el cost de desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta capacitat.


Es tracten, entre altres, les següents qüestions:

  • Definicions, on s’analitza quins elements són susceptibles de constituir una infraestructura física a l’efecte de la normativa; quines xarxes poden considerar-se xarxes de comunicacions d’alta velocitat; o qui són els subjectes obligats a donar accés a la seva infraestructura.
  • El procediment a seguir pels operadors de comunicacions electròniques per a sol·licitar informació relativa a infraestructures físiques, així com per a dur a terme estudis sobre el terreny.
  • Els procediments que regulen el dret d’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat.
  • Els criteris que determinen els preus que poden exigir-se als operadors de comunicacions electròniques per l’exercici del dret d’accés.

Accedeix a la Comunicació de la CNMC: COMUNICACIÓ/DTSA/001/21

Fem servir cookies pròpies i de tercers per optimitzar i analitzar la navegació dels nostres usuaris. Llevat que s'oposi, entenem que consenteix que les usem per a tals fins en continuar navegant per aquest lloc web, tot i que pot retirar el consentiment en qualsevol moment Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close