Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Les telecomunicacions s’han de mantenir durant aquesta crisi

El Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19, desenvolupa alguns aspectes que afecten especialment a les empreses de telecomunicacions que ofereixin els seus serveis com a operador de telecomunicacions.

En el RDL s’estableixen certes mesures també en matèria de telecomunicacions, les xarxes i serveis de comunicacions electròniques cada vegada més tenen un caràcter imprescindible i estratègic, qüestió que es fa més patent encara en situacions tan excepcionals i extraordinàries com les actuals.

Així, el treball no presencial es configura com un instrument de primer ordre per poder conjugar les necessàries mesures d’aïllament i contenció en la propagació de virus i, al mateix temps, garantir la continuïtat en l’exercici de nombroses activitats empresarials, econòmiques i socials. Però, per ser operatiu requereix unes xarxes de telecomunicacions, fixes i mòbils, que garanteixin la connectivitat i el manteniment de la qualitat, especialment en aquestes situacions tan excepcionals.

Per aquest motiu en els articles 18, 19 i 20  del RDL es dediquen a aspectes específics relacionats amb els serveis de comunicacions electròniques.

Per garantir que els ciutadans, en les situacions de contenció i de mobilitat reduïda que ha suposat la declaració de l’estat d’alarma, puguin continuar accedint a aquests serveis i activitats és imprescindible assegurar el manteniment de la connectivitat i que els serveis de comunicacions electròniques se segueixin prestant pels operadors, almenys, en les mateixes condicions que en l’actualitat.

Per això, s’estableix que, mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els operadors de telecomunicacions han de mantenir els serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic contractats pels seus clients, de manera que no podran suspendre’ls o interrompre’ls, encara que consti aquesta possibilitat en els contractes de serveis subscrits entre operadors i consumidors.

D’altra banda a fi d’evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se físicament a centres d’atenció presencial a clients dels operadors de telecomunicacions o que aquests hagin de realitzar intervencions físiques en els domicilis dels clients, s’estableixen determinades limitacions a la subscripció de serveis de comunicacions electròniques que requereixin portabilitat numèrica, de manera que, mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, no es permeten campanyes comercials extraordinàries de contractació de serveis de comunicacions electròniques que requereixin portabilitat de numeració i se suspendran totes les noves operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil que no estiguin en curs, excepte en casos excepcionals de força major.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram