Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Aprovades les bases de les subvencions a polígons industrials i centres logístics

Avui s’ha publicat en el DOGC l’Ordre VPD/182/2022, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU. 

Actuacions subvencionables 

Línia d’actuació 1: proporcionar connectivitat a xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d’1 Gbps.

Línia d’actuació 2: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d’alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d’1 Gbps, que englobi el conjunt de l’àmbit d’actuació, així com, si escau, les seves zones industrials adjacents, a fi d’interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen en terrenys gestionats per una entitat de dret públic. 

Aquestes línies d’actuacions, han de complir els requisits establerts en l’article 14 del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre, i s’han de realitzar dins de l’àmbit d’actuació conegut com a zona blanca, en el territori de Catalunya. 

Aquesta zona s’identifica segons la relació definitiva de zones elegibles que elabora la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals (SETELECO), i es poden consultar a: https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/zonas-blancas- NGA/Paginas/2022.aspx

Beneficiaris

Poden optar a ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició d’operador degudament habilitat i que acreditin la solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica o professional.

Quantia

La dotació pressupostària d’aquestes subvencions es determinarà a la corresponent convocatòria.

La intensitat màxima de l’ajuda no podrà superar el 80% del cost de tots els conceptes subvencionables. L’import màxim que es podrà sol·licitar per projecte no podrà superar la intensitat màxima de l’ajuda.

Termini

Pendent de la publicació de la convocatòria.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram