Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Ordre ECE/983/2019 per la qual es regulen les característiques de reacció al foc dels cables de teleco

El 3 d’octubre es va publicar al BOE l’Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, per la qual es regulen les característiques de reacció al foc dels cables de telecomunicacions en l’interior de les edificacions, es modifiquen determinats annexos del Reglament regulador de les ICT per a l’accés als serveis de telecomunicació en l’interior de les edificacions, aprovat pel Real Decret 3546/2011, d’11 de març i es modifica l’Ordre ICT/1644/2011, de 10 de juliol, per la qual es desenvolupa aquest reglament.

Consulta l’Ordre ECE/983/2019 fent clic aquí.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram