Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions
Search

Consulta pública: la CNMC proposa desregular el mercat d’accés majorista a la telefonia fixa

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) planteja una consulta pública sobre la proposta de definició i anàlisi del mercat majorista d’accés i originació de trucades en xarxes fixes, la designació d’operadors amb poder significatiu de mercat i la imposició d’obligacions específiques.

Aquest mercat regula les condicions d’accés a la xarxa telefònica fixa per als operadors alternatius a Telefònica. La CNMC proposa desregular-lo completament i, per tant, aixecar les obligacions a les quals actualment està subjecta Telefònica en un termini de sis mesos des de l’aprovació de la mesura definitiva.

Actualment, Telefònica està obligada a proveir accés als operadors alternatius, la qual cosa es regula en l’anomenat Accés Majorista a la Línia Telefònica (AMLT).

La revisió del mercat constata que el nombre de línies de telefonia fixa amb Internet és cada vegada més gran, mentre que cada vegada menys llars contracten el servei de telefonia fixa. Així, el nombre de línies de veu fixa no empaquetades amb banda ampla (línies 1P) es redueix cada any.

D’altra banda, es confirma que els serveis minoristes de telefonia fixa es presten en condicions “relativament competitives”, atès que la quota de mercat de Telefònica s’ha reduït en quatre punts percentuals (del 46,9% al 41,9%) entre 2018 i 2022. A més, l’abandonament de les xarxes de coure per part dels operadors alternatius fa que es redueixin les línies majoristes AMLT, procés s’ha accelerat pels anuncis de Telefònica de tancament de centrals de coure.

Quant a la tecnologia d’accés, els operadors que presten el servei de telefonia fixa empaquetat amb la banda ampla utilitzen fonamentalment xarxes de fibra, sigui mitjançant accessos propis o mitjançant serveis majoristes com NEBA local o NEBA fibra. Quan el que desitgen és oferir línies IP als seus clients, també utilitzen les seves xarxes mòbils (per mitjà de l’anomenat accés fix ràdio). Per això, el mercat majorista d’accés i originació de trucades en xarxes fixes ja no es caracteritza per elevades barreres d’entrada.

La consulta pública conclou que el mercat tendeix a una competència efectiva i que l’aplicació de la normativa sectorial de comunicacions i el dret de la competència són suficients per garantir que aquest mercat es desenvolupa en condicions competitives.

El passat 7 de febrer, la consulta pública va ser publicada al BOE, amb un termini d’un mes per presentar observacions, suggeriments i al·legacions per part dels interessats.


Feceminte està treballant
amb Fecotel* en la resposta a la consulta. Per això, us animem que, en el cas d’estar interessats a contribuir amb suggeriments o propostes, ens els traslladeu abans del pròxim 1 de març per tenir-les en consideració.

*Fecotel és l’òrgan de representació estatal de FECEMINTE (soci-fundador) i de les organitzacions territorials que formen part d’ella.

Compartir:
Facebook
X
LinkedIn
Email
WhatsApp
Telegram